Hoppa till innehåll

Kvalitet

Grunden för GlasKlart i Halmstads verksamhet är konkurrenskraftig fönsterputsning till rätt kvalitet. För att alltid kunna nå målen arbetar vi enligt vår kvalitetspolicy

GlasKlart erbjuder konkurrenskraftig fönsterputsning med hög kvalitet

Kvalitetspolicy

  • Ständigt följa utvecklingen av nya metoder, maskiner och kemikalier som berör oss. Detta för att vi bryr oss!
  • Samtliga i personalen skall känna ansvar samt vara väl medvetna med vår kvalitet och kunna vårda kundens egendom på ett förtroendefullt sätt.
  • Kundens upplevelse av vår service ska leva upp till den förväntan som kunden har på oss.
  • Det är kundens upplevelse av denna service som gäller för hur väl vi lever upp till denna kvalitet.
  • All personal ansvarar för att rapportera kundsynpunkter och förbättringsförslag för att utveckla verksamheten i positiv riktning.
  • Vi utgår från att allt skall göras rätt från början och att fel som trots allt uppstår inte skall upprepas.
  • Alla personal vidtar nödvändiga åtgärder då man upptäcker felaktigheter i levererad tjänst, för att vi ständigt ska förbättra oss!