Fönsterputsare i Halmstad

Miljö

GlasKlart värnar om miljön

Miljö

Vi är stolta över ett högt miljömedvetande och ser detta som en av våra främsta styrkor. 

Miljöarbete

Vi är stolta över ett högt miljömedvetande och ser detta som en av våra främsta styrkor. Vi måste tillsammans värna om vår miljö!

Hållbar utveckling

Att sträva mot en hållbar utveckling kräver ett ständigt engagemang.

Miljöutbildning

Varje medarbetare får en miljöutbildning som syftar till att minimera användandet av kemikalier. Valet av kemikalier ska vara så skonsamt för vår miljö som möjligt.

Kemikalier

Vi arbetar bara med dem som klarar kriterierna för Bra miljöval. Svanen eller annan godkänd miljömärkning. Vi sorterar och minskar vår egen avfallsmängd.

© 2019 All rights Reserved. Design by NiceWaySystem

Ring oss